2016-11-18
Skördehästen – häst från 1930-talet
Unik Dalahäst till vår samling i Nusnäs
Vi slutar aldrig att förvånas över hur rik historien är kring Dalahästen.
Hästen på fotot bredvid har vi hösten 2016 köpt från en Dalahäst-samlare.
Hästen är krusad/målad av Rytter Johannes Olsson och är från 1930-talet.

Historien kring hästen berättar att man i skördetiden satte mogna ax i hästen och ställde fram den på bordet.
En påminnelse från en tid när de allra flesta levde närmare jorden och själva odlade det som hamnade på bordet.
Också en tid då man kände stor tacksamhet och glädje inför att ladorna fylldes inför vintern.
Glastavlan bakom hästen vittnar just om detta: ”Vårt dagliga bröd”…
Tacksamhet för att få äta sig mätt och att få leva ett enkelt och strävsamt liv.

Allt detta berättar Skördehästen för oss om vi lyssnar riktigt noga…